Mapa Stref Czasowych

World

Granice na mapie Zegara Światowego prezentują strefy czasowe. Zostały narysowane zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi strefami czasowymi. Z racji przemieszania lokalnych i międzynarodowych stref czasowych – istnieje 39 całkowicie różnych lokalnyc stref czasowych, które są aktualnie używane na świecie. Nazwy stref czasowych nie są ujednolicone, natomiast bardzo często odnoszą się do samych lokalizacji. Dzięki strefom czasowym, ludzie unikają chaosu, który mógłby powstać w przypadku braku rozróżnienia i określenia czasu w innej lokalizacji na świecie.

Różne strefy czasowe posiadają różne czasy letnie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki czas letni zaczyna się o godzinie 2:00 rano, w drugą niedzielę Marca, a kończy się w pierwszą niedzielę Listopada. Każda ze stref czasowych USA ma inny czas lokalny. W Unii Europejskiej natomaist, czas letni zaczyna się i kończy o 1 w nocy. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, przestawiają czas letni na zimowy w tym samym momencie zaczynając w ostatnią niedzielę Marca, a kończąc w ostatnią niedzielę Października. Kraje znajdujące się w południowej części globu, zazwyczaj rozpoczynają czas zimowy we Wrześniu-Październiku, a kończą w Marcu-Kwietniu.