Time Zone Converter

This converter is a useful tool whenever you want to know what the time will be in other time zone in addition to your local time. Simply choose your Time zone and any Time&Date you want and then choose your target time zone. The result will be displayed below.


--:------

-- ---- ----


Przy pomocy poniższego narzędzia możesz sprawdzić i obliczyć czas między wybranymi miastami. Wybierz datę – przyszłą lub przeszłą, teraźniejszą. Wszystkie strefy czasowe na świecie, reprezentują 24 godziny. W rzeczywistości strefa czasowa to tylko i wyłącznie część świata, która ma ten sam czas. Świat jest teoretycznie podzielony na 24 godziny – każda z części odpowiada 15 stopniom południka, które dzielą tę samą strefę czasową. Ten kalkulator stref czasowych poda Ci dokładny czas, biorąc pod uwagę zmiany czasu letniego. Nie zawsze strefy czasowe są podzielone dokładnie wzdłuż południków – bardzo często bierze się pod uwagę granice krajów lub inne warunki terytorialne czy też gospodarcze. Transport jest kolejnym czynnikiem, który wpływa znacząco na czas w danym kraju lub regionie.

Głównym powodem istnienia stref czasowych jest kwestia tranportowa i komunikacyjna. Standardowy system zachowania i różnicowania czasu powstał w celu ułatwienia kwestii prawnych jak i komercjalnych. Na samym początku użycie stref czasowych było dla ludzi problematyczne, jednakże z czasem ludzie bardzo mocno uzależnili swoje życie od nowego sposobu oznaczania czasu. Sektor transportowy, na którego potrzeby stworzono strefy czasowe, tylko po części się sprawdził. Jednakże w roku 1883, Stany Zjednoczone Ameryki zaczęły używać 4 standardowych stref czasowych a w 1884 roku także Wielka Brytania przyjęła strefy czasowe.

Sign Up To Our Newsletter